JAK POSÍLAT ODPOVĚDI - TV EXPRES A KŘÍŽOVKÁŘSKÝ TV MAGAZÍN

3.11.2016

U každé soutěže je uveden kód, který slouží k její identifikaci. Tento kód musíte vždy uvést před zněním tajenky při zasílání odpovědi, a to ve všech formách odeslání odpovědi (tedy jak na korespondenčním lístku, tak v e-mailu i v SMS). U každé soutěže redakce vylosuje jednoho výherce ze všech včas a řádně doručených a správně vyplněných korespondenčních lístků, jednoho výherce ze všech včas a řádně doručených a správně vyplněných e-mailů. U SMS vyhrává 100. doručená správná SMS (pouze 1x).

Správná řešení otiskneme spolu se jmény vylosovaných výherců v nejbližším možném vydání po uzávěrce soutěží z daného vydání TV expresu.

A) na korespondenčním lístku na adresu TV expres, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice.
B) e-mailem na adresu tvexpres@vlmedia.cz.
C) prostřednictvím SMS zprávy na číslo 900 11 09 ve tvaru:

KODLUSTENImezeraSPRAVNAODPOVEDmezeraJMENOmezeraADRESA

Upozornění u SMS: všechny odpovědi pište bez diakritiky a u správných odpovědí nechte jednu mezeru mezi každým slovem
(například: TVE 0105 BILA KOCKA CERNY KOCOUR Jan Maly Lucni 28 Praha 2)

Tajenku sudoku – číslo, které vám vyšlo ve žlutém poli, vypisujte do zprávy SMS slovy. (Příklad: TVEmezera0104mezeraSUAmezeraOSM)

Finanční a věcné výhry (kromě rozměrných) zasíláme poštou. Výherci nebo jejich zástupci souhlasí s tím, že jejich fotografie může být otištěna v TV expresu, případně použita v jiném médiu k propagaci časopisu TV expres. Nebude-li chtít výherce vyhovět těmto podmínkám, redakce si vyhrazuje právo výhru mu neudělit. Výhry podléhají zdanění ve smyslu zákona 586/92 Sb. v platném znění. Fotografie výher v časopisu jsou pouze ilustrativní. Vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.

Cena jedné SMS je 9 Kč (včetně DPH). Soutěž technicky zajišťuje ATS.

Infolinka: 776 999 199; www.platmobilem.cz.
Podrobná pravidla soutěží naleznete na webových stránkách vydavatele.

ZPĚT na TV expres.

ZPĚT na Křížovkářský TV magazín.