Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Partnerství

Proč do toho jít s námi?

  • Využití všech nástrojů vydavatelství (tištěná média, on-line zpravodajství, speciální přílohy, letáky..)eventy vlm ruceNZdroj: MM
  • Propagace v rámci eventu na místě (umístění loga, propagačních materiálů, roll-upů, osobní prezentace..)
  • Možnost podílet se aktivně na programu setkání, případně osobní vystoupení formou diskuse/přednášky
  • Zajištění volných vstupenek na setkání pro obchodní partnery/kolegy
  • Propagace v rámci veškerých mediálních výstupů z akce (výstupy v tištěných vydáních Deníku, on-line zpravodajství na denik.cz, speciální přílohy, letáky..)
  • Fotodokumentace a videosestřih z akce