Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Deník jsou regionální noviny, které vydává společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s., patřící mezi největší vydavatelské domy v České republice.

4 důvody, proč číst Deník
 

 1. JSME REGIONÁLNÍ
  Informujeme o dění ve vašem okolí. Máme unikátní sítě novinářů po celé zemi. Autenticky píšeme o tom, co se děje v místě, kde žijete nebo pracujete. Zabýváme se tím, co se bezprostředně dotýká vašeho života a životů vašich blízkých.
 2. Nikomu NENADRŽUJEME
  Měříme všem podle toho, co si zaslouží. Nemáme své politické favority ani kamarády na vysokých místech, které bychom chránili a protežovali. Píšeme tak, aby si čtenář Deníku mohl udělat sám svůj vlastní názor na dění kolem sebe.
 3. Můžete nám VĚŘIT
  Informace důkladně ověřujeme, netiskneme falešné zprávy ani polopravdy. Když uděláme chybu, máme sílu ji otevřeně přiznat a napravit.
 4. Jsme UŽITEČNÍ
  Užitečný a praktický obsah je jeden z pilířů Deníku. Nezabýváme se nic neřešícími přestřelkami mezi politiky. Raději přinášíme zprávy, informace, které vám pomohou se lépe rozhodovat v různých životních situacích, či třeba v tom, jak trávit volný čas.
VLTAVA LABE MEDIA

WEBOVÝ PORTÁL

Deník.cz a 70 lokálních mutací webu Deník.cz nabízí svým čtenářům jedinečnou kombinaci zpravodajského obsahu na regionální a celostátní úrovni. Největší redakce na mediálním trhu s více než 300 novináři přináší nejdůležitější informace ze všech koutů České republiky až na úroveň okresu.

Navštivte web na: www.denik.cz

VLTAVA LABE MEDIA

MĚSÍČNÍ PŘÍLOHA

Deník Extra jsou bezplatné noviny vydávané jednou měsíčně. V 70 mutacích zdarma doručované do více než 40 % poštovních schránek po celé České republice. Tisk a distribuce Deníku Extra probíhá zcela v režii skupiny VLTAVA LABE MEDIA, a to díky vlastním tiskárnám a vlastnímu poštovnímu operátorovi.

Více informací na: extra.vlmedia.cz

Zdroj: Youtube
Zpět na hlavní stránku