Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Vzdělávání zaměstnanců spolufinancované EU

Název výzvy: Age Management

eu-spolufinancovanieu-spolufinancovaniZdroj: Jaroslav Barták

Registrační č. projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001920

Realizace projektu: V období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Cíl projektu:

Cílem projektu je implementace opatření Age managementu do interních procesů a směrnic společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. a současně jejich aplikace do běžného provozu organizace. V rámci projektu vznikne koncept Age managementu, se kterým budou jednotliví pracovníci seznámeni během školení Age managementu za účelem zlepšení mezigeneračních vztahů na pracovišti a motivace skupiny osob 50+ i juniorních pracovníků. Součástí projektu jsou také aktivity prevence a péče o zdraví.

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Logo Evropského sociálního fontuLogo Evropského sociálního fontuZdroj: Evropská Unie

Registrační č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013283

Realizace projektu: od 1.1.2020 do 31.12.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu..

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.