Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Obchod - Online

ONLINE

Štefan Novosad
ředitel online inzerce
+420 792 236 487
stefan.novosad@vlmedia.cz

Petr Ott
portfolio Director
+420 723 000 561
petr.ott@vlmedia.cz

Tatiana Hrubá
key account manager
tatiana.hruba@vlmedia.cz

Lucie Kavalírová
key account manager
lucie.kavalirova@vlmedia.cz

Martina Firmanová
key account manager
martina.firmanova@vlmedia.cz

Jan Křížek
key account manager
jan.krizek@vlmedia.cz

Barbora Machková
digital consultant
barbora.machkova@vlmedia.cz