Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Žďárský deník

Vysočina kraj

Kontaktní adresa

nám. Republiky 21
59101 Žďár nad Sázavou

Šéfredaktor

Helena Zelená Křížová
Tel. 420 724 269 089
cmVkYWtjZS56ZGFyc2t5Ly0vOGRlbmlrLmN6

Inzerce

Inzertní poradce

Libor Homolka
Mob. +420 602 740 881
bGlib3IuaG9tb2xrYS8tLzhkZW5pay5jeg==

Manažer inzerce

Ivana Kusá
Mob. 420 602 344 026
aXZhbmEua3VzYS8tLzhkZW5pay5jeg==

Řádková inzerce

Jana Morkusová
Mob. +420 602 328 209
amFuYS5tb3JrdXNvdmEvLS84ZGVuaWsuY3o=

Předplatné

Centrum zákaznické péče

Tel.: +420 272 015 015

Distribuce

Manažer distribuce

Petr Boček
cGV0ci5ib2Nlay8tLzhkZW5pay5jeg==

Region

Šéfredaktor

Michal Šupálek
Mob. +420 602 595 109
cmVkYWtjZS5icm5lbnNreS8tLzhkZW5pay5jeg==