Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Logo Evropského sociálního fontuZdroj: Evropská Unie

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013283

Realizace: od 1.1.2020 do 31.12.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.