Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Průzkumu Deníku o závislostech se zúčastnilo více než 11 tisíc respondentů

19.2.2020
Redakce Deníku uskutečnily další ze svých unikátních průzkumů, tentokrát se zaměřily na závislosti Čechů. Do dotazníku se zapojil dosud rekordní počet respondentů.

Redakce zpravodajského titulu Deník, které patří do portfolia mediální skupiny VLTAVA LABE MEDIA (dále jen „VLM“), spustily začátkem února další ze svých unikátních průzkumů, ve kterém se zabývají aktuálními tématy české společnosti. Tentokrát se zameřily na závislosti české populace.

Do projektu s názvem Závislosti se zapojilo 11,9 tisíc respondentů, kteří v průběhu února odpovídali na anketu prostřednictvím papírových kuponů a online formuláře. Průzkum se kromě závislostem na alkoholu či omamných látkách věnoval současnému fenoménu sociálních sítích či vztahu a době strávené ve společnosti technologií obecně. Vznikla z toho řada zajímavých závěrů, které lze nalézt v tištěné i webové verzi Deníku.

„Dotazníky mají své okruhy otázek, ze kterých v redakcích vycházíme při tvorbě pravidelných redakčních seriálů Deníku – každý týden zařazujeme jeden okruh, ze kterého vytahujeme ty nejzajímavější závěry a zpracováváme je do podoby článků. Průzkumy jsou pro nás skvělým nástrojem, jak čtenáře zaujmout, neboť vycházíme z dat, které nám poskytli přímo oni sami. Témata jsou jim pak mnohem bližší,“ uvádí k průzkumu Alena Pancerová, zástupkyně ředitele redakcí Deníku.

Unikátní dotazníkové šetření uskutečnil Deník již v loňském roce. První z projektů byla anketa Jak milují Češi, která mapovala český pohled na lásku, manželství, sex a vztahy. Následovala anketa Jak vidíme listopad 89, jež se vztahovala k 30. výročí od Sametové revoluce a pohledu na současný život a život před a během listopadových dní. V obou případech dorazilo více jak 7 tisíc odpovědí.

„Opět se nám potvrdilo, že zapojení čtenářské komunity do našich aktivit je jednou z hlavních cest, jak s nimi být v kontaktu a jak je zaujmout. Snažíme se proto připravovat takové projekty, ve kterých mohou být naši čtenáři aktivní, mohou sdílet svůj názor k dané problematice, a zároveň se podílet na tvorbě obsahu svého oblíbeného média,“ doplnňuje Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.