Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Reakce VLM na zveřejněnou Zprávu o financování kampaně Tomáše Zimy

13.1.2023
Praha, leden 2023 – Mediální skupina VLTAVA LABE MEDIA a.s. důrazně odmítá jakoukoliv účast na financování prezidentské kampaně prof. MUDr. Tomáše Zimy DrSc.  

Dne 11. ledna 2023 byla zveřejněna Zpráva o financování předvolební prezidentské kampaně, která obsahuje seznam dárců jednotlivých kandidátů. V ní prezidentský kandidát Tomáš Zima uvádí, že od skupiny VLM obdržel penežní plnění ve výši 1,5 milionu korun a současně také bezúplatné plnění ve výši 1,5 milionu korun na financování své kampaně. Tato informace není pravdivá. Ze strany skupiny se jednalo o poskytnutý inzertní prostor v rámci běžné obchodní transakce, a to za zcela standardních a obvyklých podmínek, nikoliv o finanční dar.  

„Tomáš Zima si, stejně jako jiní prezidentští kandidáti, objednal inzerci v rámci své předvolební kampaně v médiích VLM. Tato inzerce byla objednavateli, tj. Tomáši Zimovi, řádně vyfakturována v rámci běžné obchodní transakce a to za zcela obvyklých podmínek. Objednavatelem byla tato inzerce také následně řádně uhrazena. Skupina VLTAVA LABE MEDIA proto zveřejněné informace zcela odmítá, a to zejména fakt, že by kandidátovi Tomáši Zimovi poskytla jakýkoli peněžní dar v rámci jeho kampaně, jak zveřejněné seznamy chybně uvádějí. Na tuto skutečnost byl pan Tomáš Zima z naší strany již upozorněn,“ uvedla Aneta Koudelková, vedoucí firemní komunikace VLM.