Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

VLTAVA LABE MEDIA věří v tištěná média. Investuje do tiskáren

29.1.2020
Na konci roku 2019 uskutečnilo vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA modernizaci tiskového stroje v pražské pobočce tiskáren NOVOTISK.

Tiskárny NOVOTISKZdroj: VLTAVA LABE MEDIA

Ofsetová tiskárna NOVOTISK, která patří do portfolia mediální skupiny VLTAVA LABE MEDIA (dále jen „VLM“) disponuje již několik let švýcarskými a německými rotačními stroji. Z důvodu udržení stálé kvality poskytovaných služeb a tedy i nutnosti pravidelné udržby strojů, uskutečnila VLM nakonci roku rozsáhlou investici na modernizaci řídícího systému a ovládacího pultu kvality tiskového stroje Ecoman v pražské pobočce.

„Realizovaná investice nám umožňuje snadnější ovládání a možnost rychlejší vzdálené identifikace a lokalizace případných poruch na stroji. Kromě toho jsme získali snadnější přístup k náhradním dílům, které jsou pro starší stroje již těžko sehnatelné nebo nejsou na trhu k dostání vůbec. Nám však tato modernizace umožňuje dovybavit stroje novými technologiemi i do budoucna,“ uvedl Marián Vitoul, vedoucí výroby pražské tiskárny NOVOTISK.

Tiskárny NOVOTISKZdroj: VLTAVA LABE MEDIA

Pražský provoz tiskáren má k dispozici dva stroje Ecoman určené na tisk regionálních Deníků, zdarma distribuovaného Deníku Extra a externích zakázek. Dalšími stroji využívanými na tisk Deníku jsou stroje Wifag.

Tiskárny NOVOTISKZdroj: VLTAVA LABE MEDIA

„Investice do tiskového stroje Ecoman 1 je pro VLM jedním ze strategických kroků ke stabilizaci výrobního procesu tiskárny, a zároveň důležitá pro rozšíření poskytovaných tiskových služeb interním i externím klientům. Stále totiž vnímáme tištěné produkty jako výnosný artikl, což nám potvrzuje i výše poptávky a odbyt zakázek. Tisku věříme a veškeré investice realizujeme tak, abychom byli schopni zajistit nezávislou produkci našich regionálních Deníků s výhledem minimálně do roku 2035,“ uvedl Petr Marek, člen představenstva VLM zodpovědný za tiskárny a Deník.

Tiskárny NOVOTISKZdroj: VLTAVA LABE MEDIA

Tiskárny NOVOTISK jsou jedním z největších dodavatelů tisku pro regionální zákazníky, kteří vydávají novinové produkty. Kromě vlastních produktů VLM a inzertních titulů vyrábějí tiskoviny pro kraje, města a městské částí. Druhá pobočka provozu tiskáren sídlí v Olomouci.