Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

VÝROBA I DISTRIBUCE NOVIN A ČASOPISŮ VLM PROBÍHÁ BEZ OMEZENÍ

22.3.2020
Vážení obchodní přátelé a čtenáři, dovolte nám, abychom Vás tímto informovali, že i přes současnou situaci, kterou v České republice vyvolalo šíření koronaviru, a s ní i spojená opatření vlády v podobě vyhlášení karantény a omezení pohybu v některých částech naší země, probíhá výroba i distribuce novin a časopiseckých titulů skupiny VLTAVA LABE MEDIA v neomezeném rozsahu.

Jsme vydavatelství s největším počtem předplatitelů na trhu a našim čtenářům doručujeme bez jakýchkoli omezení. V současné době nezaznamenáváme v rámci distribuce žádné podstatné výpadky, které by se vymykaly běžnému režimu, a to ani ve vládou uzavřených oblastech (okolí Litovel, Uničov aj.). Současně nadále probíhají prodeje našich titulů na stáncích sítě PNS, přičemž zůstává otevřeno více než 95 % prodejních míst v celé síti.

Za současných okolností je pro nás důležité dostát své společenské odpovědnosti a prostřednictvím našich titulů zajistit maximální přísun objektivních a pravdivých informací, které v těchto dnech hrají pro obyvatele naší země klíčovou roli. Uděláme vše pro to, aby situace s produkcí a distribucí našich tiskovin zůstala i nadále neměnná.


Děkujeme za Vaši důvěru a vážíme si posílení našich vzájemných vazeb v této složité době.Dokument ke stažení najdete zdeTým VLM