Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Změny ve vedení vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA

24.10.2017
K 1. lednu 2018 dochází ke změnám ve vedení společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s. (VLM). Současný generální ředitel Michal Klíma ze společnosti odchází, novým generálním ředitelem se stává finanční ředitel VLM Vít Nantl.  

„Děkuji Michalovi Klímovi za odvedenou práci. I díky němu VLM úspěšně zvládla významné změny v produktech i organizaci společnosti, má jasně definovanou strategii a kompetentní manažerský tým. Pro Pentu jsou mediální investice součástí strategických platforem. Vítu Nantlovi a celému týmu VLM přeji hodně úspěchů,“ řekl Zdeněk Kubát, investiční ředitel Penta Investments.

Vít Nantl pracoval řadu let pro Penta Investments jako ředitel odboru analýz, kdy kromě řízení pražského a bratislavského týmu zodpovídal za nastavení finančního reportingu včetně přípravy rozpočtů a spolupracoval s finančními řediteli firem patřících do investiční skupiny.  Předtím vedl analytický tým PPF Investments a také pracoval ve společnostech Tacoma Consulting a Newton.  Pozici finančního ředitele VLM Vít Nantl zastává od letošního března.

„VLM je ve stadiu změny z tradičního vydavatelství založeného především na příjmech z prodeje a inzerce na moderní mediální společnost pracující sofistikovaně s daty. Svým čtenářům musí nabízet kvalitní vyvážený obsah, inzerentům pak vhodná řešení a dobré partnerství. Naším cílem je nadále posilovat postavení VLM jako jedné z největších mediálních firem na trhu, zabezpečit její dlouhodobou profitabilitu a stabilitu a současně budovat značku VLM tak, aby byla synonymem atraktivního a vyhledávaného zaměstnavatele,“ uvedl Vít Nantl.