Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

DENÍK vládne regionům

17.2.2020
Zpravodajský titul Deník oslovuje více jak 2 miliony čtenářů a i nadále dominuje většině krajů České republiky, jak vyplývá z posledních dat čtenosti v delším období Media projektu.

Tištěný Deník, který patří do portfolia mediální skupiny VLTAVA LABE MEDIA (dále jen „VLM“), opět potvrdil svou pozici nejčtenějšího zpravodajského média ve většině krajích. Dle aktuálních dat vycházejících z posledního průzkumu čtenosti Media projektu oslovuje Deník v rámci zpravodajských deníků nejvyšší počty čtenářů v delším období, a to ve 13 ze 14 krajů.

„Opět se nám potvrdilo, jak silnou značkou na poli tištěného lokálního zpravodajstí Deník je. I přes současnou situaci na mediálním trhu si nadále drží své věrné čtenáře, kteří mají zájem o dění z jejich regionu, z jejich blízkého okolí. Také proto se naše produkty Deníku - 70 okresních deníků, 70 týdeníků, 70 mutací zdarma distribuovaných Deníků Extra a zpravodajský web Denik.cz se všemi 70 lokálními weby - snažíme neustále rozvíjet, aby splňovaly veškeré potřeby a požadavky našich čtenářů napříč všemi generacemi,“ komentuje výsledky Petr Marek, člen představenstva VLM zodpovědný za divizi Deník.

Práce se čtenáři je jedním ze zásadních kroků, na které se Deník dlouhodobě zaměřuje. Prvním z projektů, na němž se intenzivní interakce pozitivně projevila je pravidelná rubrika Čtenář reportér, která čtenářům umožňuje zapojit se do vytváření zpravodajského obsahu příslušného lokálního deníku a možnosti informovat o dění z místa jejich bydliště. V současné době má rubrika již přes 4 tisíce článků.

Dálším z úspěšných projektů, které se těšily vysoké návratnosti od čtenářů byly celorepublikové ankety Deníku Jak milují Češi a Jak vidíme listopad 89, kde se do obou z průzkumů zapojilo téměř 9 tisíc respondentů. V současné době probíhá další z anket zaměřená na závislosti Čechů, která v tuto chvíli skýtá již 11,5 tisíc odpovědí před závěrečným sčítáním.

„Bližší interakce s našimi čtenáři se ukazují jako dobrý krok pro upevnění komunity pravidelných příjemců našeho lokálního zpravodajství, ve kterém hodláme i nadále pokračovat, neboť je to přínosné pro obě strany. Ku spokojenosti našich redakcí i čtenářů,“ dodává Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.

Kromě jiného podporuje užší spolupráce se čtenářem také zavedení placeného obsahu na zpravodajském webu Deník.cz, kde mají předplatitelé kromě jedinečného obsahu možnost přímého kontaktu se šéfredaktorem příslušného Deníku.