Informujeme. Pomáháme. Bavíme.
Od novin přes časopisy až po web. Objektivně, kultivovaně, s tradicí.

Výsledek hospodaření VLTAVA LABE MEDIA za rok 2019

22.9.2020
Výsledek hospodaření za rok 2019 potvrzuje ekonomickou stabilitu mediální skupiny VLTAVA LABE MEDIA a správnost zvolené strategie s ohledem na současnou ekonomickou situaci způsobenou nemocí Covid-19.

I v roce 2019 navázala mediální skupina VLTAVA LABE MEDIA a.s. (dále jen „VLM“) na strategii z předchozích let a dále posilovala svou pozici na trhu prostřednictvím organického růstu, hlubší integrace firem ve skupině a z toho plynoucích manažerských a provozních synergií.

Účetní konsolidovaná EBITDA (provozní zisk očištěný o odpisy, finanční náklady a daně) dosáhla pro skupinu VLM částky 170 mil. Kč.

VLM se během roku zaměřila na rozvoj produktů značky Deník, kdy došlo k rozšiřování pravidelných příloh tohoto zpravodajského titulu či zvyšování objemu zdarma distribuovaného inzertního měsíčníku Deník Extra, který se stal s objemem přes 2 milionu kusů největším zdarma distribuovaným periodikem. Důraz byl kladen také na 70 navazujících webů Deník.cz s lokálním zpravodajstvím, které během roku prošly úpravou obsahové struktury i grafické podoby.  V segmentu magazínů byla pozornost věnovaná především kvalitě a rozsahu obsahu magazínových titulů, díky čemuž došlo k navýšení počtu jednotlivých speciálních vydání vybraných titulů.

V roce 2019 probíhal také úspěšný rozvoj digitálních aktivit a nové platformy classifieds webů. Obzvláště pak digitální oblast zaznamenala růst ve všech výkonnostních aspektech. Kvalita nabízeného regionálního obsahu, zlepšení technologických platforem a efektivita řízení inzerce měly svůj vliv na růst návštěvnosti webového portfolia VLM zaznamenané od konce loňského roku a v roce 2020.

Stejně tak se v uplynulém roce společnost VLM věnovala své silné základně předplatitelů, jejichž počet je v současnosti největší na trhu. Soustředila se nejen na stávající klienty v podobě výhodných nabídek a nabízených služeb, ale také na rozšiřování jejich řad formou nově aktualizovaného předplatitelského webu a cílených marketingových kampaní.

Budování robustní předplatitelské základny a zkvalitňování širokého spektra webových platforem se potvrdily jako správná manažerská strategie, která se osvědčila i během letošní pandemie.

„Strategická rozhodnutí, která jsme v průběhu roku 2019 učinili, se vzhledem k aktuální situaci vyplývající z následků koronavirové krize ukazují jako správná. Museli jsme přistoupit i k mnohdy ne zcela příjemným zásahům do struktury společnosti, ale i díky nim dopady pandemie koronaviru nebudou pro VLM zásadní až likvidační. Věříme, že do konce roku 2020 i v roce 2021 zůstaneme ekonomicky zcela stabilní a budeme schopni dostát všem svým závazkům. Děláme vše pro to, aby naše tituly nadále posilovaly svou tržní pozici a současně budeme nadále aktivně reagovat na měnící se potřeby našich inzertních klientů. Tato strategie se nám zatím vyplácí,“ uvedl Vít Nantl, předseda představenstva a generální ředitel VLM.